1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗАД „Армеец“ е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването.

2. ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

  • Отмяна или прекъсване на пътуването;
  • Закъснение или отмяна на самолетен полет;
  • Смърт на застрахования;
  • Злополука или заболяване на застрахования, в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуването;
  • Неочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването;
  • Усложнения при бременност на застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката
  • Смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования;

3. ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА

Цената на застраховката се определя от застрахователната сума и от броя дни от датата на сключване на застраховката до датата на края на пътуването. Застрахователната сума се определя от цялата цена на пътуването (самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги) общо за всички пътуващи.

4. СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката се сключва в срок до 5 дни след деня на направено първо плащане по дадена резервация или закупуване на самолетен билет, и при условие, че до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни. За извършеното плащане, Застраховащият представя платежен документ.