1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Планинската застраховка е подходяща за хора, упражняващи различни планински спортове – алпинисти, скиори, както и за туристи, решили да прекарат свободното си време в планината. Застраховката покрива медицинските разходи при оказване на първа помощ на пострадалия вследствие злополука или остро заболяване, разходите за издирването на пострадалите и извършените спасителните операции от Планинската спасителна служба, разходите за транспортиране, както и смърт, травма, трайна или временна загуба на трудоспособност. Планинската застраховка може да бъде индивидуална, групова или семейна (двама възрастни и едно или повече деца), като се сключва за срок от 1 ден до 1 година.

2. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА

Застраховката е доброволна и се сключва за индивидуални или групови пътувания. Предназначена е за български и чуждестранни граждани на възраст до 80 години, които предприемат туристически излети, пътувания, почивки, спортни и тренировъчни мероприятия на територията на Република България, при които е възможно да настъпи злополука или заболяване.

3. ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

  • спасителни разноски;
  • медицински разходи;
  • спасителна операция на ПСС с използването на хеликоптер;
  • смърт или трайна неработоспособност от злополука;
  • разходи за евакуация;
  • разходи за репатриране.

4. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Застрахователната сума е в лева и може да бъде в границите от 1000 до 10 000 лева. Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит по съответния риск, независимо от броя на настъпилите застрахователни събития в срока на действие на застраховката.

5. ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА

Цената на планинската застраховка се формира в зависимост от срока на застраховката и включените покрити рискове. Тя може да варира в зависимост от това дали застраховката е индивидуална, групова или семейна.