1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката пътуване в България ви осигурява сигурност и защита при злополука или непредвидено събитие, когато сте на почивка на планина или на море, или в която и да е част от територията на Република България. Застраховката може да бъде индивидуална или групова. Сами определяте периода на застрахователната полица.

2. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА

Застраховката се предлага за всички лица на възраст до 80 години и може да се сключи при пътувания на семейства, туристически дружества, организирани екскурзии, също така за всички деца, участници в бели, зелени и сини училища, детски лагери и екскурзии. При специални условия и с разрешение на ЦУ се застраховат лица с установена трайно намалена работоспособност (инвалидност) над 50% включително.

3. ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

  1. Смърт вследствие злополука – важи само за лица над 14 годишна възраст;
  2. Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука или акутно заболяване;
  3. Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука или акутно заболяване;
  4. Медицински разноски – разходи за хоспитализация, спешна медицинска помощ, болничен престой, амбулаторно лечение, разходи за медикаменти, разходи за спешно стоматологично лечение.
Ако сами организирате почивката си и желаете да бъдете защитени по време на Вашия престой, моля свържете се с нас на тел: 0888 310831 и ще ви дадем подробна информация за цената и условията на застраховката.

4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Валиден документ за самоличност на кандидата за застраховане - паспорт или лична карта; Ако ще застраховаме група, трябва да изготвите списък с трите имена по лична карта на кандидатите за застраховане и ЕГН. Имената трябва да са изписани на кирилица.

5. ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ

Застраховката е валидна за територията на Република България. Може да сключите медицинската застраховка за период, избран от Вас, т.е. за времето, през което ще бъдете на почивка.

6. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Застрахователната сума е в лева и може да бъде в границите от 1000 до 10 000 лева. Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит по съответния риск, независимо от броя на настъпилите застрахователни събития в срока на действие на застраховката.

7. ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА

Цената на застраховката се формира в зависимост от срока на застраховката и включените покрити рискове. Тя може да варира в зависимост от това дали застраховката е индивидуална, групова или семейна.