Застрахователно Акционерно Дружество "Бул Инс"

Бул Инс е общозастрахователно акционерно дружество, учредено на 31 август 1995 г. и лицензирано в дейността си от 1998 г. Дружеството е  с утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар и по-специално в автомобилното застраховане. Има разработени 3 продукта в най-успешната си програма „Автокаско”. Те са: Каско Класик, Хит Каско и ВИП Каско.

При застраховката Хит каско, Бул Инс  дава на клиента  авансов бонус за липса на щети в размер на 20 %, още в началото при сключване на застрахователната полица.  Този иновативен застрахователен продукт е предназначен за клиенти, които се чувстват уверени водачи и добри стопани на своя автомобил, и които при липса на заведени щети през времетраенето на сключения застрахователен договор, могат да се възползват от реално допълнително намаление на дължимата премия по сключен застрахователен договор до 35%. Ако през срока на застраховката обаче, клиентът има щета, тогава трябва да възстанови авансовият бонус в размер на 20%, който е получил в началото, при сключване на застраховката.

Други интересни застрахователни продуки на Бул Инс са застраховка „Отговорност при клинични изпитвания”, засягаща  разработването на лекарствени медикаменти, застраховка „Разни финансови загуби”, застраховка „Кредити”

Бул инс има нова организация за ликвидиране на щетите.  От 21 ноември 2016 г. Дружеството въведе система за бързо изплащане на всички видове щети при спазване на Общите условия. Всяка щета по експертна оценка ще бъде изплатена до 24 часа на клиента по банков път.

Бул Инс  въведе нова информационна система за контрол и оптимизация на целия застрахователен процес, без аналог на българския застрахователен пазар. Всички офиси са свързани помежду си посредством оптична връзка в реално време. В тях работят над 314 висококвалифицирани служители, разпределени по дирекции и специализирани направления.