Двустранен констативен протокол

Двустранният констативен протокол е в два екземпляра и се попълва при ПТП ако няма пострадали лица и между двамата участници има съгласие.

Констативният протокол се попълва от двамата участници в ПТП.

От линка може да изтеглите бланката за двустранен констативен протокол