Застрахователно Акционерно Дружество "АРМЕЕЦ"

Застрахователно акционерно дружество Армеец е създадено  през 1996 г. и лицензирано две години по-късно. Първоначалните акционери при откриване на дружеството са от структурата на Министерството на отбраната, в последствие през 2002-ра година мажоритарния дял от акции бива изкупен от предприятието Химимпорт. Именно тогава започва различното, "новото" развитие на Армеец. Днес Армеец е вече утвърдена и добре позната марка на българския пазар. Към февруари 2012 г. „Химимпорт” АД притежава пряко и чрез свързани лица общо 92,71% от капитала на ЗАД  „Армеец”.  „Химимпорт” АД е най-големият български холдинг за 2010 г. и заема първа позиция по рентабилност.

ЗАД „Aрмеец” е една от водещите застрахователни компании на българския пазар по отношение на следните видове застраховки: автокаско, застраховане на отговорности, авиационно застраховане, туристическо застраховане. ЗАД Армеец е обявен за застраховател с най-добри продукти в автомобилното застраховане в конкурса „Застраховател на годината 2013“. ЗАД „Армеец“ получи престижната награда за "Застраховател на годината 2015" в категория "Общо застраховане"  и наградата за най-динамично развиващо се застрахователно дружество през 2014 г. от традиционните годишни награди "Застраховател на годината".

ЗАД „Aрмеец”  има много добра ликвидация. Разкрити са  множество  ликвидационни центрове в цялата страна и изплаща обезщетенията на своите клиенти в срок.