ЗА НАС

Фирма „Таина Трейдинг“ ЕООД е създадена през 1999 г. с основна цел консултиране  и посредничество при сключване на застрахователни договори съгласно Кодекса за застраховане в Р. България. Работим коректно и професионално.

Можете да ни се доверите изцяло, защото предлагаме възможно най-широк спектър от застрахователни продукти и оказваме пълно съдействие през целия процес на застраховане. Като се започне от избор на застрахователна компания, договаряне на най-добри тарифи за застраховката, от която се нуждаете, прилагане на допълнителни отстъпки извън тези по тарифа, но разбира се в разумни граници, и не на последно място съдействие, в случай че настъпи застрахователно събитие. Осъществяваме поетите задължения в срок. Предлагаме компетентни съвети, застрахователна и юридическа помощ. Спестяваме време, усилия и пари на нашите клиенти.

Ние сме екип от трима застрахователи и един юрист и нямаме за цел да се разрастваме само за да изглеждаме западни. Помним Колумбовото правило, че който отива твърде далеч на запад, непременно ще стигне на изток.

Работим заедно с десет застрахователни компании в страната.

ЗА ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ:

ЗА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ:

В случай на необходимост можем да предложим и други застрахователи за някои по-специфични и нетрадиционни застрахователни продукти. Средата и играчите познаваме от 1999 година.

С нашите клиенти градим продължително и приятелско професионално сътрудничество, придружено с взаимно лично доверие.