Задължително застраховане

  • Гражданска отговорност на МПС
  • Задължителна злополука на местата в обществения транспорт
  • Отговорност на туроператора
  • Задължителна застраховка трудова злополука
  • Задължителна медицинска застраховка на чужденци, пребиваващи в Република България
  • Отговорност свързана с притежаването на огнестрелно оръжие
  • Професионална отговорност на строителя, проектанта, адвоката и др.
  • Всички останали рискове, обект на задължително застраховане съгласно действащото законодателство на Република България.