1. Какво представлява застраховката

Застраховката е специално разработена с цел осигуряване на пълно застрахователно покритие на имуществото на физически и юридически лица - жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди; аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството, и др.

2. Покрити рискове:

 • Пожар, включително последиците от гасенето му
 • ВиК аварии
 • Природни бедствия – градушка, буря, проливен дъжд, наводнение вследствие на буря, падащи дървета или клони, естествено натрупване на сняг и лед, удар от мълния
 • Удар от превозно средство или животно
 • Злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия
 • Земетресение
 • Късо съединение и токов удар
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба чрез взлом, грабеж
 • Кражба чрез използване на техническо средство
 • Щети вследствие на наводнение
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Злополука на член от семейството
 • Счупване на стъкла и витрини

3. Цена на застраховка Домашно имущество. Тя се определя от:

 • Видът на застрахования имот - апартамент, къща, вила
 • Квадратурата на имота
 • Местоположението - в кой град на страната се намира
 • Избраните покрити рискове
 • Обезопасеността на имота
 • Търговски обекти и офиси
 • Търговски обекти и офиси