ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС

Доброволната застраховка „Злополука на местата в МПС” покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП.  Тя е необходимо допълнение към другите две основни автомобилни застраховки- задължителната "Гражданска отговорност" и доброволната "каско на МПС" за осигуряване на пълната Ви защита при ползване на автомобила.

Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от продължителността на лечението при временна загуба на работоспособност или на база определения процент трайна загуба на работоспособност. При настъпване на най-лошото събитие застрахователната сума се изплаща в пълен размер на законните наследници.