Сертификат "Зелена карта" е международен сертификат за застраховка. Той покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в чужда държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

Кога е необходима Зелена карта?

За пътуване в държавите от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП), Андора, Швейцария и Сърбия, сертификатът „Зелена карта” не е задължителен. Няма граничен контрол и не се изисква при влизане на територията на съответната държава. Ето справка кои са държавите членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Сертификат "Зелена карта" е задължителен при пътуване до третите държави от системата, а именно: Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Турция, Израел, Иран, Тунис, Мароко и Азърбейджан. Документът ще бъде изискан при преминаване на границата, при пътна проверка или при ПТП.

От 1 януари 2016 г. застрахователните компании са длъжни да издават Сертификат "Зелена карта" безплатно към полицата „Гражданска отговорност“.