1. Какво представлява застраховка Автокаско

Автокаско е доброволна застраховка, която осигурява пълна застрахователна защита на всички леки и товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета, без значение дали щетите по МПС-то са нанесени по Ваша вина или не. За разлика от застраховка Гражданска отговорност, която не покрива щети по вашия автомобил, Автокаско покрива пълна загуба или частични щети по вашия азтомобил.

Застраховка Автокаско могат да сключат всички ползватели на превозни средства с  българска регистрация, като при допълнителни условия от страна на застрахователя Автокаско може да се сключва и за превозни средства с чуждестранна регистрация.

2. Покрити рискове:

 • Пътно - транспортно произшествие
 • Щети на паркинг
 • Природно бедствие
 • Пожар, умишлен палеж, експлозия
 • Кражба или грабеж
 • Злоумишлени действия на трети лица

3. Необходими документи за сключвана на Автокаско:

 • Копие от големия талон на автомобила;
 • Ако автомобилът е новозакупен от официалния вносител на дадената марка - копие от фактурата за закупуване и копие от талона;
 • Талон за технически преглед - тъй като при настъпване на застрахователно събитие, застрахователите проверяват валидността на талона за технически преглед. Така че следете талона за технически преглед;
 • След издаване на полицата по застраховка Автокаско, задължително трябва да бъде направен оглед на МПС в някои от пунктовете за маркиране на съответния застраховател. Получавате протокол от извършения оглед на МПС, който е неразделна част от полицата. Само така ще имате валидна застраховка Автокаско.

4. Територия на валидност

Застраховка Автокаско осигурява застрахователно покритие на територията на Република България. Ако клиентът сключи Автокаско и застраховка Гражданска Отговорност в една и съща застрахователн компания, покритието се разширява и за чужбина, като обикновено то включва държавите от Европейския съюз. Ако двете застраховки са в различни компании, за да е валидна застраховката Автокаско в чужбина, се издава добавък към полицата, който се заплаща по определената от съответния застраховател тарифа. През последните години някои застрахователни компании предлагат безплатно покритие за чужбина, но във всички случаи препоръчваме да се консултирате с нас за конкретната застрахователна компания, в която имате сключено Автокаско или да прегледате внимателно полицата си преди да напуснете страната.

5. Застрахователна сума  /ЗС/

Как определяме застрахователната сума, на която да застраховаме Вашия автомобил. ЗС се определя на база предоставените от Вас данни за марката и модела на Вашия автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/конски сили, брой врати и други негови технически характеристики. Договорената застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката. ЗС може да бъде намалена с до 20 % от  действителната стойност на МПС.

За да определим лесно и прецизно ЗС на вашия автомобил, моля прикачете копие от големия талон или попълнете формата за он-лайн застраховане.

6. Цена на застраховка Автокаско. Тя се определя от:

 • вида, марката и техническите характеристики на превозното средство.
 • наличие или липса на щети и изплатени такива,
 • начините на плащане – еднократно или разсрочено, макар че много застрахователни компании вече нямат завишение при разсрочено плащане.
 • Вашите лични предпочитания за възстановяване на автомобила при събитие - дали ще ползвате ремонт в сервиз на официалния вносител, ремонт в доверен сервиз на застрахователя или изплащане на обезщетение по експертна оценка.
 • Ползвате отстъпки – за подновяване без щети, за еднократно плащане, за нов клиент, за наличие на Гражданска отговорност към същата компания. А също така и нашата индивидуална отстъпка от 10 % при еднократно плащане, която ще направи нашата застрахователан оферта по-изгодна за вас. За да се убедите в това моля използвайте нашия он-лайн калкулатор.