Aвтомобилно застраховане

Предлагаме автокаско, гражданска отговорност на автомобилистите, сертификат “зелена карта”, злополука на местата в МПС и автоасистанс на МПС за България и чужбина.

Имуществени застраховки

Предлагаме домашно имущество, пакетни застраховки за дома,търговски обекти и офиси, индустриален пожар, електронно оборудване, строително-монтажни рискове, застраховане на ВЕИ.

Транспортно застраховане

Предлагаме транспортно застраховане и карго застраховане.

Медицински застраховки

Предлагаме медицински застраховки за пътуване в чужбина, за пътуване в България, планински застраховки, индивидуална и групова злополука, трудова злополука, застраховки за чужденци в България, застраховка на домашни любимци, застраховка отмяна на пътуване и други лични застраховки.

Застраховане на отговорности

Предлагаме обща гражданска отговорност, отговорност на работодателя, отговорност на продукта, професионална отговорност, отговорност на превозвача.

Задължително застраховане

Предлагаме гражданска отговорност на мпс, задължителна злополука на местата в обществения, транспорт, отговорност на туроператора, задължителна застраховка трудова злополука и др.

Селскостопанско застраховане

Предлагаме застраховане на земеделски култури и застраховане на домашни животни.

Финансово застраховане

Предлагаме застраховане на финансови рискове, застраховане на банкови гаранции, застраховане на разни финансови загуби, застраховане на банкови сейфове, пари, ценности и застраховане на предприемачески рискове.

Здравно застраховане

Предлагаме индивидуално здравно застраховане и групово корпоративно здравно застраховане.

Животозастраховане

Предлагаме застраховки “живот” със спестовен характер, женитбени застраховки, детски застраховки “живот”, застраховки “злополука”, пенсионни застраховки, специални застраховки за медицински разноски, разходи за хирургическо лечение.


АВТОКАСКО

Какво представлява застраховка Автокаско

Автокаско е доброволна застраховка, която осигурява пълна застрахователна защита на всички леки и товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета, без значение дали щетите по МПС-то са нанесени по Ваша вина или не. За разлика от застраховка Гражданска отговорност, която не покрива щети по вашия автомобил, Автокаско покрива пълна загуба или частични щети по вашия азтомобил.

 Прочети повече

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Какво представлява застраховка Гражданска отговорност

Гражданска отговорност е задължителна застраховка. Тя покрива отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство.

 Прочети повече

ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО
Вижте най-добрите оферти!